Руската армија конечно е на прагот да донесе на нов пиштол за сопствени потреби. Тоа е ветувачкиот армиски пиштол “Удав” кој ќе се произведува во калибар од 9х21мм. Основната карактеристика на овој пиштол е исклучително голема моќ на пробивање која ќе ја има куршумот.

Овој пиштол пробива панцир на 100 метри а постигнува прецизни резултати на растојанија до 50 метри, а капацитетот на неговата рамка е 18 круга. Другите технички карактеристики на овој пиштол се засега непознати, а капацитетот на рамката е 18 круга.

Во руската армија пиштолот традиционално се смета за оружје што се користи во “крајната итност”