Стојан Георгиевски
Тел.: 02 3299 999
e-mail: toto.republika@gmail.com

Ирина Продиќ
Тел.: 02 3299 999
e-mail: irina.prodik@republika.mk


pressingtv@gmail.com