Oд 193 членки на Обединетите нации само две членки немаат право на глас. Тоа се Авганистан и Венецуела. Тие завчера не учествуваа во гласањето за Резолуцијата за Сребреница иако можеа да учествуваат во расправата.

Причина за тоа што немаат платено членарина. Авганистан е земја во општ хаос и со нема владеат Талибанците, а Венецуела е под санкции и нема како да плати.Долгот на Венецуела е десетина милиони долари бидејќи земјата е ислучена од речиси целиот платен промет со остатокот на светот.