Иранскиот генерал Касим Сулејмани е убиен со ласерски наведувачки ракети„Hellfire”  кои се испалени од нечуен дрон”US MQ-9 Reaper”. Ова е дрон за прецизни удари кои може да праќа видео снимки насекаде а го управува двочлена посада.

Ракетите пак се дизајнирани да намалат колатерални жртви и пред ударот се насочуваат со шест острици да ја сомелат метата.