По убиството на генералот Касем Сулејмани тензична ситуацијата во Иран. Во целата земја џамиите имаат истакнато црвено знаме, но малкумина знаат што тоа значи. Тоа според муслеманските верувања означува „крвата освета“.

Поточно, црвеното знаме значи дека земјата е спремна да возврати на сите провокации и ова е симбол на шиитската исламска традиција. Симболизира крв која е неправедно пролеена и служи како предуредување.