Ретко кој има чуено за село Буљкес.Ова место се наоѓало во Војводина и веднаш по Втората светска војна било неофицијална седма република во југословенската федерација.Се прашувате како е тоа можно.

тогаш пусто село било населени од партизанските другари на Тито од комунистичката партија од Грција. Грците добиле свое Собрание, полиција, валута, весници, театар и се што било потребно за една заедница.

 

Тито ги згрижил околу 4.000 припадници од Комунистичката партија на Грција кои тука претстојувале речиси до 1949 година и потоа се разбегале откако Грција застанала во поддршка на Сталин.Грците заминале кон Чешка, Словачка и како и во Узбекистан.

Во селото во педесеттите години се населиле Срби и добило ново име Маглиќ а потомци на Грците веќе и да нема.