Заинтересираноста на обичните луѓе за ликот и делото на Јосип Броз Тито не се намалува. Речиси 40 години по неговата смрт многумина сакаат да дознаат каде Маршалот се родил и затоа неговата родна куќа во Кумровец бележи зголемена посетеност.

Во неа се е оставено онака како што било на времето. Па така, во куќата се ноаѓа колевката на Тито, креветот но и дневната соба во која малиот Јоже престојувал со родителите.Тука се помошните објекти на куќата како што е шталата и амбарот.