Холандија отвори погонско гласачко место за локалните избори на југоисток. Ова е безбеден начин за гласање во контекст на пандемијата на коронавирус, јави АПФ.

Избирачкото место е штанд каде гласачот застанува со својот автомобил и гласа без да излезе. Тој е прв од ваков вид и е инсталиран во општината Вугт. Таму, луѓето можат да го полнат и испуштаат своето гласачко ливче низ прозорецот на автомобилот.

Мобилните гласачки места беа опремени и во некои социјални домови за нивните жители и вработените. На друго место, за избирачкото место беше поставен голем шатор за паркинг, каде гласачите можат да ги исфрлат своите гласачки ливчиња и да бидат на безбедно растојание едни од други.

Доколку експериментот за локалните избори се покаже успешен, истите мерки би можеле да се користат во руралните области на земјата и на парламентарните избори во март следната година. Се разгледува и размислување за нивно презакажување три последователни дена со цел да се избегне акумулација на многу луѓе во опасно заразно време.