Од јули новите модели на автомобили ќе мораат да имаат вградено црна кутија налик на авионите кои ќе гижо бележат однесувањето на возило за време на сообраќајна несреќа.
Црната кутија ќе се се вика „Event Data Recorder“ (ЕDR).

Oвој уред ќе биде инсталиран во внатрешноста на возилото и ќе може да се прегледаат 5 секунди пред несреќата и три секунди после судирот.

Од 2024 година ЕДР ќе биде задолжителен за сите нови возила.