Неверојатни слики доаѓаат од Германија.Во одредени маркети и молови постојат патеки за вакцинирани и невакцинирани каде што смејат да се движат.Едните од другите се одвоени со огради.

Дали ова е следно и кај нас?