Сите знаат дека најголемата катастрофа во поранешниот Советски сојуз се случи во Чернобил во 1986 година. Но, малкумина знаат дека имало уште една слична несреќа во 1957 година и тоа во студениот Сибир.

Таа се случила во градот Озјоркс или пак Мајак и повторно советите решиле да ги скријат сите детали слично како во Чернобил. Нити една информација не можела да излезе без дозвола од официјална Москва.

Градот каде што се случила катастрофа го немало на официјалните карти.Нуклеарните погони биле изградени набрзина и без никакви еколошки стандари.Складиштето се состоело од челични контењери монтирани во бетонска подлога на 8 метри под земји.

Поради високото ниво на радиоактивнот, отпадот са се греел добиен со распаѓање. Системот за разладување содржел од 70 до 80 тони течен радиокивен отпад. Во еден момент температурата почнала а расте што резултирало до хемиска експлозија од амониум нитрат и ацетат.

Експлозијата имала сила од 70 до 100 тони TNT и го исфрлила бетонскиот поклопец од 160 тони во воздух.Радиоктивниот облак брзо се проширил со за тоа не станало збор во медиумите. Директни жртви немало бидејќи тој реон бил ненаселен.