По повеќе од половина век објавена е листа на луѓе кои се стрелани по наредба на Јоспип Броз Тито. Сите екзекутирани биле политички противници на Маршалот а езгекузијата ја направила тогашната ОЗНА.. Листата ја објави српскиот весник „Објектив“ и датира од шеесетттие години.

Имињата и презимињата на стреланите биле жестоки противници на Комуниситичката партија и Тито решил да ги елиминира.

За причините само кратко било објавено дека стреланите биле противници на народот.