Ледениот слој на Артикот во зима се зголемува а во лето топи. Од посебна важност е како мразот прва се намалува во Северниот Артик а потоа и на Боформоровото море во близина на Аљаска.

Погледнете со каков интензитет се топеше мразот од година во година почнувајќи од 1991.