Комисијата за финансирање и буџет во собранието на Република Македонија ќе одржи седница.

На оваа седница, Комисијата ќе ги разгеда предлозите на законите за финансика поддршка на физички лица кои вршат самостојна дејност погодени од здравствено-економската криза предизвикана од вирусот Ковид-19, за месеците октомври, ноември и декември 2020; за финансиска поддршка на работодавачите погодени од здравственоекономската криза предизвикана од вирусот Ковид-19, заради исплата на платите за месеците октомври, ноември и декември 2020 година; како и измените и дополнувањата на Законот за данокот на додадена вредност.

Ситесе по скратена постапка во второ читање.