Светската здравствена организација излезе со својот редовен извештај околу климатските промени и темераторите. СЗО предупредува дека не очекуваат екстремно високи температури  во месец мај, и за десетина степени повисоки од просечните.

Генерално, цела 2020 година ќе биде со топло време кое ќе започне веќе од мај. Покрај температурата на воздухот се очекува и зголемување на температурите на водите во морињата и тоа за неколку степени.