Русија пробно ќе се исклучи од интернет во обид да тестира дали податоците, кои поминуваат меѓу руските граѓани и организациите, ќе останат во земјата, наместо да се пренасочат меѓународно. 

Тестирањето е дел од Национална програма за дигитална економија во која се бара од руските интернет-провајдери да обезбедат дека тие можат да работат дури и ако надворешните сили дејствуваат да ја изолираат земјата онлајн, при евентуална кибер војна во иднина.

Мерките опишани во законот ја вклучуваат Русија, која гради сопствен систем на адреси, познат како DNS, така што може да работи дури и ако интернационално поставените сервери се нарушени.

Се очекува тестирањето да се случи пред 1 април, но, се уште нема точен датум.