Стадионот на Партизан е во фаза на распаѓање. На некогашниот стадион на ЈНА на секој чекор се забележуваат пукнатини, како и помали или поголеми оштетувања.

Секако, ова не е ништо чудно за објект стар преку 70 години, но очигледно е дека долги години никој не се занимава со стадионот и неговото одржување.

Шетајќи околу него имате огромно чувство дека сте во пост-апокалиптичен филм.

Рѓосани столбови од семафор, ѓубре и трева… Навистина е поразително што стадионот на еден од најголемите клубови на Балканот кој има многу навивачи во Македонија.