Хрватскиот парламент усвои значителни измени на законот за безбедност во сообраќајот на патиштата, кој стапи во сила на 1 август. Новините се донесени за да се подигне нивото на безбедност и култура на сообраќај на хрватските патишта.

За  прекршоци во сообраќајот  е пропишана парична казна од 5 до 15 илјади куни  (680-2,000 евра), како што беше досега, на 10.000-20.000 куни (1.350-2.700 ЕУР), како и задолжителни заштитни мерки, односно забрана за управување со моторно возило од најмалку шест месеци за втор прекршок или најмалку 12 месеци ако делото е сторено три или повеќе пати.

Полицијата може привремено да го конфискува возилото од возачот кој е казнет со парична казна барем двапати во последните три години, почнувајќи со влегувањето во сила на овој закон и повторно извршување на некои од осумте најтешки сообраќајни престапи.

Предвидени се зголемувања на казни за:

* Не ставање сигурносен ремен  додека возите,

* неправилен превоз на деца во возило

* неправилна употреба на мобилен телефон додека возите.

За овие прекршоци од претходните 67  евра казната е зголемена на 135 евра.