На групите на Фејсбук посветени на патувањето во Грција се појави коментар за сообраќаен знак кој внесува забуна кај возачите. Станува збор за знак кој означува магла на патот но се работи за предупредување кое не може да се најде на нашите патишта кога станува збор за млада видливост.

Многумина се прашуваат зошто е поставен овој знак во летните месеци, а згора на тоа во Грција речиси никогаш нема магла