За време на посетата на Папата на Бугарија тој ќе доби вреден подарок. Станува збор  иконата на Света Богородица од Несебар или Несебарската Дева Марија.

Oваа икона е една од најстарите и оригиналот се наоѓа во црквата Александар Невски во Софија.

Преданието вели дека Божјата мајка помислила дека е вистинита и седнала, па во таква положба е и насликана.

Оваа слика на Богородица била широко распростанета во ранохристијанската уметност.