Реката Вардар денеска личи на депонија. Водите донесоа стотици пластични шишиња по должина на целиот тек на реката. Особено загрижувачки изгледа коритото на Вардар во центарот на градот.

Случајните минувачи велат дека реката е „сардисана“ од пластика поради високиот водостој на реките Треска или Лепенец.