На гласачкото место 1338 во Охрид каде се изведуваа истовремено и локални и претседателски избори гласачите се запишувале само на едниот список. Гласале 82, а запишани гласачи имало 42.

Приговорот е прифатен. Државната изборна комисија на лице место ги пребројуваше гласачките ливчиња и констатираше дека навистина има повеќе ливчиња од запишани гласачи на тоа гласачко место.

Претходно, ДИК поништи две гласачки места Кавадарци и едно во Куманово со вкупно 1.050 гласачи.