НАСА претстави снимка на која е снимена музика на вселената, која е направена од ултразвучни податоци.

Научниците претвориле фотографии од слоеви на  галаксии кој ги направил телескопот Хабл со помош на камера  “Vajd fild kamera 3”. Секој елемент има свој звук. Ѕвездите и компактните галаксии добија кратки и јасни тонови, а спиралните галаксии – долги тонови со варијабилна амплитуда.