„Синалоа“ картелот на кралот на дрогата Ел Чапо врти повеќе пари откако тој е во затвор. „Бизнис инсајдер“ вели дека иако Хоаким Гузмаан веќе четири години е во затворот „Супермакс“ во САД, тоа не му пречи на неговиот картел да врти милијарди долари.

Наместо Хоаким, сега бизнисот го контролира неговиот партнер Мајо Замбада, но и синовите на Ел Чапо кои се нарекуваат „Лос Чапитос“.

Да биде иронијата поголема „Синалоа“ дрогата ја дистрибуира најмногу во САД, каде нивниот татко е на доживотна казна.