Хитлер бил отфрлен од уметничкото училиште и во 1907 и 1908 година. Како може да се разликува текот на историјата доколку тој бил прифатен? Никогаш нема да дознаеме.

Еве какви беа неговите слики 🧵

Автопортрет, 1910 година