Корона вирусот кои низ целиот свет но сигурно само докторите знаат како всушност тој изгледа. Ова видео ќе ви помогне да дознаете.

Величината на вирусот е од 20 до 300 нанометри што значи стотина пати помал од бактериа. Тој не е видлив со оптички микроскоп. Спектарот на бранови должини се движи од 380 до 470 нанометри што значи дека вирусите се помнали дури и од најмалите бранови должини. Затоа можат да се набљудуваат само со електронски микроскопи.