Работник од Балканот го сподели искуството како навистина се живее во Германија и дека нашите луѓе лажат кога раскажуваат за тоа како може да се заработи.За заработка не станува збор, напротив, но може добро и релаксирано да се живее доколку работат и мажот и жената.

– Луѓе, директно ќе ви ја кажам вистината. Повеќето од нашите овде заработуваат помалку од 2.000 евра нето… Околу 60 отсто од луѓето заработуваат помалку од 2.000… Посебно жените, бидејќи чистат фирми и продавници и работат хонорарно, работа се најмногу 6 часа, и надокнадуваат затоа што работат некоја друга работа… И по правило е слабо платена.Минималната плата е 12 евра и мора ра работа т.н минијоб што не се оданочува и се заработува нето. Таму можеш да заработиш околу 400-450 евра неделно.- вели Алберт