Водачите на Кавачкиот клан биле вклучени и  во меѓународната политика, не само во криминал. Имале само една цел и една цел, а тоа е Вучиќ.

– Само ние можеме да го собориме Вучиќ – му вели Радоје Звицер, на сега пребегнатиот полицаец Љубо Миловиќ преку шифрирана телефонска апликација на 10 јануари 2021 година.