Апелациониот суд ги прифати жалбите на обвинителството и одбраната и ја укина првостепената пресуда на Третиот основен суд во Белград, со која поранешниот член на „земунскиот клан“ Милош Симовиќ е осуден на една година затвор за незаконско затворање на А.А. и предметот го врати на повторно судење.

Според наодите од жалбата, со првостепената пресуда битно се повредени одредбите од кривичната постапка, бидејќи не се наведени причините за фактите кои биле предмет на докажување, додека наведените причини се целосно нејасни.

Обвинетиот Симовиќ, инаку, беше прогласен за виновен што на 6 декември 2002 година, заедно со Душан Крсмановиќ и покојниот Милан Јуришиќ, како и Владимир Милисављевиќ, „сурово“ го држеше затворениот оштетен А.А.