Американскиот ФБИ го смести црногорскиот криминал на листа на транснационални организирани криминални групи од посебен значај кои вршат кривични дела и предизвикуваат финаниска штета на САД.

Овој податок го има во официјалната интернет презентација на ФБИ која наведува дека Шкаљарскиот и Кавачкиот клан имаат политичка и финаниска поддршка на државата.

Се претпоставува дека пипците на ФБИ ќе дојдат директно до претседателот Ѓукановиќ кој се смета за особено близок со Кавачкиог клан.