Дури и кога влеговме во Европската унија, моравме да се објаснуваме дека дека јазикот што го носиме, не е кирилица, туку бугарската азбука., вели бугаркиот професор Стефан Цанев.

Може да се расправа многу за глаголитската азбука – кој го создал, зошто го создал. Русите соодветно мислат тоа е нивно. Масовниот свет, гледајќи ја азбуката, вели: ах, пишуваш со руски букви. Тоа мораше да заврши, а најправно, најдобро ќе беше ако 24 мај беше прогласен за национален празник.-рече Стефан Цанев