За потеклото на старите Бугари се расправа подолго време и се појавија три сосема различни теории. Според првата тие потекнуваат од Турците. Друга пак вели дека се потомци на Тракијците а пак Веселин Бешевлиев ги поставија темелите на иранската теорија за потеклото на старите Бугари. Истражувачот Павел Серафимов ја откри поврзаноста на Бугари со Индија.

Како што пишува бугаркиот портал „Марица“ показател дека Бугарите се дел од предците на индиските брамани ,потомци на Тракијците, е фактот дека во далечното минато, Браманите имале светла кожа и руса коса.

Навистина има врска меѓу Бугарите и Индија, но не е како што е опишано од одредена . Ние недоаѓаме од земјите близу Хималаите и сме потомци на античко балканско население – Тракијците.

Некои од нив, во потрага по нови земји, се населиле во Централна Азија и таму предците влијаат на нас културно и јазично .Гледаме дека нема мистерии инеобјасниви феномени, или како што рече умен човек пред некое време – Вистинатаникогаш не е комплицирана, начинот да се скрие е комплициран-пишува порталот „Марица“.