Архиепископот Данило Зелински  кој беше главен координатор на формирањето на Афтокефална Укранска црква ги поддржа напорите на Македонија и Црна Гора да имаа свои афтокефални цркви.

Подржувам теза дека секоја нација и секоја земја која сака своја православна црква имаат право да ја основаат и да бараат признавање на својата црква од другите православни цркви, вклучително и за Македонија и Црна Гора.