Согласно Изборниот законик и роковникот за извршување на изборните дејствија за претстојните локални избори, порталот „Пресинг ТВ“ ја објавува својата Понуда за платено политичко рекламирање за учесниците во изборната кампања.

Порталот pressingtv.mk  е регистриран на регистарот на радиодифузери, печатени медиуми и електронски медиуми на Државната изборна комисија.

Во продолжение ценовникот и другите елементи од Понудата за платено политичко рекламирање на „Пресинг ТВ“ – локални избори 2021 година