Комитетот на министрите на Советот на Европа, го разгледуваше следењето на обврската на Бугарија да ги регистрира организациите кои се претставуваат како македонски или кои сакаат да го бранат и негуваат македонскиот етнички и културен идентитет, за што Бугарија е осудена повеќе пати од Европскиот суд за човекови права (ЕСЧП), но пресудите и понатаму не се извршени, иако првата пресуда е донесена во 2006 година, пишува Експрес.мк.

Комитетот по вчерашната расправа побара од Бугарија до 1 декември 2021 година да покаже конкретен напредок во решавањето на овие прашања. Бугарските судови, како што се потсетува во заклучокот на Комитетот на министри, во периодот од 1999 до 2015 година неоправдано одбиваат да регистрираат здруженија со цел да се постигне признавање на „македонското малцинство во Бугарија“. Одбивањата ги правдаат со националната безбедност, заштитата на јавниот ред и права на другите (наводни сепаратистички идеи) и со уставна забрана за здруженија кои имаат политички цели, како и неисполнување на формалните законски услови.

Членовите на Комитетот изразуваат длабока загриженост што и покрај усвојувањето на Привремената резолуција CM / ResDH (2020) 197 на последното испитување на овие случаи, најновите барања за регистрација иницирани од здруженијата повторно откриваат проблеми во врска со очигледно неконзистентна примена на формалното правно барања или потпирање на основи поврзани со целите на здруженијата на апликантите, пристап што постојано го критикуваше Европскиот суд. Во тој контекст, побараа од бугарските власти да го разјаснат постоењето и влијанието на практиката на здружување на здруженијата да се регистрираат под статус на јавна услуга.

„Повторно ги охрабруваат властите да обезбедат дека секое ново барање за регистрација на здруженијата на апликантите или здруженијата слични на нив е испитано во целосна согласност со член 11 од Конвенцијата, во однос на формалните законски барања што мора да се применуваат пропорционално, предвидливо и конзистентно начин, со јасни упатства до апликантите доколку е потребно, и исто така во однос на проценката на законитоста на целите на здруженијата и средствата за нивно извршување”, пишува во заклучокот од Комитетот на министри на СЕ.

Исто така, се изразува „длабока загриженост од фактот дека повеќе од 15 години по првата пресуда, здруженијата со цел ‘постигнување признавање на македонско малцинство’ рутински се одбивани за регистрација и ова се чини делумно е поради поголемиот проблем на неодобрување на нивните цели. Во тој контекст, се повикуваат властите да ги пренесат барањата за извршување на овие пресуди, утврдени во одлуките на Комитетот на министри.