Министерката за култура Ирена Стефоска е назначена за претседателка на националната комисија за УНЕСКО.

На денешната седница владата донесе решение за измена и дополнување на решението за именување претседател, генерален секретар и членови на Националната комисија за УНЕСКО на Македонија, при што за претседателка на Комисијата е назначена министерката за култура Ирена Стефоска – информира владата.