Еве неколку интересни бројки за увозот на кафе во Европската унија. Еуростат објавува дека  во 2018 година, ЕУ увезе над 3 милиони тони кафе од странство, 12% повеќе од пред 10 години. Овој  увоз е во  вредност од  7,8 милијарди евра.

Најголем дел од кафето увезено во 2018 година од земји кои не се членки на ЕУ потекнува од две држави: Бразил (901 000 тони увезени во ЕУ, или 29% од вкупниот увоз на екстра-ЕУ) и Виетнам (770 000 тони, 25%). По нив следат Хондурас (228 000 тони, 7%), Колумбија (173 000 тони, 6%), Уганда (161 000 тони, 5%), Индија (157 000 тони, 5%), Перу (127 000 тони, 4%) и Етиопија (87 000 тони, 3%).

Овие увоз се одвива главно во Германија (со увезени 1,1 милиони тони, или 36% од вкупниот увоз на екстра-ЕУ) и Италија (587 000 тони, 19%), пред Белгија (277 000 тони, 9%), Шпанија (260 000 тони, 8%), Франција (220 000 тони, 7%) и Велика Британија (193 000 тони, 6%).

Германија и Италија, се топ  производители на кафе

Во 2018 година во ЕУ се произведоа над 1,8 милиони тони кафе, 3% помалку од пред 10 години. Производството на кафе во ЕУ вредеше 10,5 милијарди евра, и беше еквивалентно на околу 3,4 килограми по жител во 2018 година.

Меѓу земјите членки на ЕУ, Германија произведе најмногу печено кафе во 2018 година (551 000 тони, или 31% од вкупното производство на ЕУ), а потоа следува Италија (414 000 тони, 23%), пред Франција (139 000 тони, 8 %), Шпанија и Холандија (секој 138 000 тони, 8%), како и Шведска (91 000 тони, 5%).

Во 2018 година овие шест земји членки на ЕУ произведоа 83% од вкупното производство на ЕУ на печено кафе.