Voules vous Belgrade-напиша Штекли.
Токму од Белград Раде беше екстрадиран во Македонија откако беше осомничен за убиството на фудбалерот Игор Јанушев.