Синдикатот на администрација и државна управа на Македонија – САДУ, при Конфедерацијата на слободни синдикати на Македонија – КСС реагира на јавната изјава на Премиерот на РС Македонија кој што рече дека ќе се намалат вработените во јавниот сектор преку трансфер во приватниот сектор, каде што ќе бидат субвенционирани и тренирани за истите услуги во приватниот сектор.

Јавно го прашуваме Премиерот, ако има превработеност во јавниот сектор, зошто тогаш се вработуваат роднини и партиски војници и кого имаат намера да избркаат од јавниот сектор?

Ние неколку пати дадовме предлог да се замрзнат вработувањата во јавниот сектор, со што би се довело до ситуација каде што и постарите лица коишто не можат да се справат со дигитализацијата во јавниот сектор, ќе ја напуштат јавната администрација, по природен пат, односно по пат на пензионирање, со што за две до три години ќе се намали доволно бројот на јавната администрација. Со замрзнувањето на вработувањето во јавниот сектор ќе се спречи и политизацијата во него, велат од Синдикатот.

Јавно го повикуваме Премиерот, да се заземе околу реформите во јавната администрација, затоа што во јавната администрација веќе постои бел штрајк и одлив на стручни кадри коишто или преку неплатен одмор, боледувања или преку давање на откази и одење надвор од државата, јавната администрација се доведува до тој степен да клекне на колена, а и примањата што се во јавната администрација кои се на ниво на социјална помош, не ги предомислува вработените, да заминуваат од државата, велат од таму.

Парите коишто беа ветени пред изборите и за време на креирањето на програмата на Владата, односно парите за кариера на државните службеници, во некои институции се делат селективно, а во некои институции воопшто не се ни делат. Затоа ние бараме да се почитуваат законите, во спротивно ќе ги употребиме сите наши легитимни, синдикални средства за да го изразиме незадоволството, констатираат Синдикат на администрација и државна управа на Македонија.