Дека корона вирусот може да донесе и многу животни приказни доказ е и еден брачен пар од Кина. Овие 80 годишници се заразени од смртносниот вирус и се наоѓаа на смрттна постела. Дедото ја држи бабата за рака и ја теши додека таа не може да дојде до воздух.

Секоја чест за нивната љувов, ова е вистинки доказ за она што се вика „додека смртта не не раздели“.