Дека рускиот претседател знае да ги почитува луѓето кои учествувале во формирањето на неговата личност доказ е Вера Гуверич.

Таа му била наставничка о петто до осмо оделение во Ленинград. Оттогаш тие одржуваат контакт и тој секогаш и помага. Наставничката беше специјална гостинка на приемот по повод Денот на победата над фашизмот.

Вера раскажува дека Владимир бил немирно но добро дете кое понекогаш имало и лоши оцени но подоцна ги поправал.