Oдбегнатиот водач на Кавачкиот клан Радоје Звицер имал различни методи за елиминација на своите непријатели. Како што може да се прочита од пресретната Скај комуникација, Звицер имал план свештените лица, односно негови луѓе да бидат преоблечени како попови да бидат блиску до „метите“ кои требало да бидат ликвидирани.

Па така, Звицер нарачал да му сошијат мантији за „поповите“ кои треба да извршат серија убиства низ Црна Гора и Србија.