Претседателот Александар Вучиќ вели дека во Србија се градат автопати колку никогаш порано и дека кога ќе му заврши мандатот ќе се спрореди со Тито кој има изградено повеќе.

Имаше луѓе кои велеа дека нема да биде изграден ниту еден автопат.Јас пред крајот на мандатот ќе ги измерам километрите за време на владеењето на 35 години на Тито и сопственото владеење па да види народ кој повеќе патишта изградил. Да видиме и кој повеќе пруги изградил, чии плати и пензии се зголемени.Само да го сочуваме мирот–најави Вучиќ.