Марко Милошевиќ не присуствувал на погребот на мајката во Пожаревац поради страв од луѓето блиски до Жељко Ражнатовиќ Аркан.

Тој стравува од одмазда откако паравоената формација на Аркан, „тигри“, дала збор дека ќе го одмаздат неговото убиство.

Луѓето блиски до Аркан сметаат дека семејството Милошевиќ е најдиректно одговорна за убиството на Аркан и затоа дале збор дека кога-тогаш ќе го одмаздат.