Бугарската историчарка Теодора Толева мистериoзно почина пред неколку години откако објави специјало истражување за потеклото на Албанците. Таа тврди дека албанската нација е формирана од страна на Австро-Унгарија.

Теодора пребарувала во архивот во Виена и дошла до сензационални документи дека до почетокот на 20 век немаат оформено нација.

Етничките групи во Албанија живеат изолирано, немаат никакви врски меѓу себе, освен кога војуваат. Можноста за нивно зближување се никакви а убиствата меѓу нив вообичаени. Писменоста кај Албанците е минимална-пишувала историчарката.

Толева почина во 2011 година на 43 години и многумина се сомневаат дека зад нејзината смрт стојат Албанци.