24.09.2019 / 18:00

Има простор македонските компании да соработуваат со странските

Инвестиции во знаење, стандарди, нови производи, едукации. Ова се едни од клучните  фактори кои треба да ги имплементираат  компаниите доколку сакаат да станат поконкурентни на странските пазари, односно да се вклучат во ланецот на добавувачи на странските компании.

За овие теми разговараме со Патрик Мартнес и Марта Наумовска-Грнарова.

Најнови видеа