Проф. д-р Алексиоска-Папестиев: Клиничкиот центар во Скопје беше прекрасно замислен со одобрени средства од Светка банка

Најнови видеа