Во време на криза предизвикана од корона вирусот, државна институција набавува компјутери во вредност од над 300.000 евра.

На Бирото ја јавни набавки е отворена постапка за набавка на лаптоп компјутери во вредност од 190.000.000,00 денари и тоа без ДДВ. Како место на испорака е наведен Државниот завод за статистика.

Нејасно е зошто во период кога власта бара кратење на плати, се одлучува за набавка на компјутери за Заводот за статистика, и за што тие ќе бидат искористени?