Македонистите со став дека прашањето за македонскиот јазик е политички наметнато, а велат светските релевантни фактори добро се запознаени со неговата посебност. Сепак во овие специфични услови со кои се справува светот ,но и земјава со порака и до македонските политичари.

Прашањето за македонскиот јазик особено се актуелизираше по меморандумот од Бугарија кој беше донесен во  институциите на официјална Софија која во документот од 6 страници, го користи македонскиот јазик под наводници и смета дека до втори август 1944 не постоел ниту македонски јазик, ниту македонски етнички идентитет, и дека тие се создадени со цел да се поделат и одвојат народите во Социјалистичка Република Македонија и Бугарија.

Софија ја доведува во прашање кодификацијата на македонскиот јазик и смета дека тој е регионален дијалект на бугарскиот. Ваквиот документ Бугарија го испрати и до сите земји членки на ЕУ.