Еден од најпрестижните универзитети во светот, Универзитетот Харвард, во 1980 година во својата Енциклопедија за потеклото на етничките групи коишто живеат во САД, објави карта на Македонија во која ги означува областите каде што се зборува македонскиот јазик.